w w w . g o o d s b y b d j . c o m
S E C T O R    |   H O R E C A 
 

Als nostres llocs web www.goodsbybdj.com i www.goodsbybdj.com/360 tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir els servis sol·licitats i les comunicacions corresponents.Totes les dades proporcionades es conservaran i no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir informació sobre si estem tractant les seves dades personals de forma adient, pel que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Goodsbybdj i Goodsbybdj.com/360 a l’adreça de correu electrònic info.bdjobs@gmail.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent.

Al pulsar ACCEDIR a la pàgina principal i/o en aquesta mateixa pàgina del nostre lloc web, s'accepten aquestes condicions i s'accedeix a la nostra Plataforma i continguts. Cas contrari, equivaldrà a refusar-les i serà redirigit al cercador general de google.

 
+ i n f o
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
 
/ >   T o t s   e l s   d r e t s   r e s e r v a t s
g o o d s b y b d j
r e c o m a n a t