w w w . g o o d s b y b d j . c o m

S E C T O R   |   H O R E C A

 


/ >   À P A T S   &   B U S I N E S S

 

En que consisteix un esdeveniment Àpats & Business ?

Com a objectiu únic, mitjançant dinàmiques concretes, trobar sinergies entre els membres del nostre col·lectiu que hi assisteixen. Reforcem relacions i projectem possibles iniciatves de negoci en un ambient lúdic i distés. 

Organitzem esmorzars, brunch, dinars, sopars, after work,... entre setmana o cap de setmana que de ben segur et permetran augmentar nous contactes, compartir experiències i projectar el teu negoci de forma àgil i eficient.

+  i n f o :   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m 

/ >   T R O B A D E S   A N U A L S

 

Sens dubte un dels moments més esperats de l'any !

Organitzem trobades en espais i entorns únics cedits pels nostres membres en les que fem diferents jornades amb presentacions de productes exclusius, projectes diversos, treball en equip,...

Un bon moment per conèixer lliurement la resta d'assistents i aprofitar per gaudir d'inicitatives innovadores. 

+ i n f o :   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m

 

/ >   n e T W O R K I N G   a   m i d a

 

Fes-nos saber i et posarem en contacte amb altres membres que puguin estar interessats en el teu projecte actual o de futur. T'ajudem a cercar el millor entorn per poder dur a terme la trobada i et facilitem allò que puguis requerir.

Tot amb la discreció que la ocasió requereix. 

+ i n f o :   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m

 

/ >   A S S E S S O R I A   L E G A L

Assessorament legal i consultoria, integral i multidisciplinària, a particulars, professionals i empreses en temes legals relatius a les seves activitats de negoci i interessos personals que requereixen protecció jurídica. Alt grau de flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats i interessos del client. 

Coordinació amb altres professionals - àmbit fiscal-laboral – que assessoren al client.

+ i n f o :   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m

 

< \   i n i c i
/ >   n o s a l t r e s
+ i n f o
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
/ >   T o t s   e l s   d r e t s   r e s e r v a t s
g o o d s b y b d j
r e c o m a n a t