w w w . g o o d s b y b d j . c o m

S E C T O R   |   H O R E C A

 


/ >   À P A T S   &   B U S I N E S S

 

En que consisteix un esdeveniment Àpats & Business ?

Com a objectiu únic, mitjançant dinàmiques concretes, trobar sinergies entre els membres del nostre col·lectiu que hi assisteixen. Reforcem relacions i projectem possibles iniciatves de negoci en un ambient lúdic i distés. 

Organitzem esmorzars, brunch, dinars, sopars, after work,... entre setmana o cap de setmana que de ben segur et permetran augmentar nous contactes, compartir experiències i projectar el teu negoci de forma àgil i eficient.

+  i n f o :   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m 

/ >   C O M P A R T I M   U N A   E S T O N A

 

Trobem un moment informal per posar-nos cara ! 

Sempre és bo compartir i facilitem mitjançant trobada "on-line" que aixi sigui. Estones disteses on passar una bona estona i sobretot conèixer-nos una mica millor si s'escau.

Si estàs interessat, amb temps suficient comunicarem l'enllaç de la trobada pels canals habituals del nostre grup. L'accès és lliure i exclusiu per #membresGoodsbybdj.

Data: PRIMER DIJOUS de cada mes de 19:00 h. a 20:00 h. T'esperem a la propera. 

+ i n f o :   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m

 

/ >   T R O B A D E S   A N U A L S

 

Sens dubte un dels moments més esperats de l'any !

Organitzem trobades en espais i entorns únics dels nostres membres en les que fem diferents jornades amb presentacions de productes exclusius, projectes diversos, treball en equip,...

Un bon moment per conèixer lliurement la resta d'assistents i aprofitar per gaudir d'inicitatives innovadores. 

+ i n f o :   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m

 

/ >   n e T W O R K I N G   a   m i d a

 

Fes-nos saber i et posarem en contacte amb altres membres que puguin estar interessats en el teu projecte actual o de futur. T'ajudem a cercar el millor entorn per poder dur a terme la trobada i et facilitem allò que puguis requerir.

Tot amb la discreció que la ocasió requereix. 

+ i n f o :   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m

 

/ >   A S S E S S O R I A   L E G A L

Assessorament legal i consultoria, integral i multidisciplinària, a particulars, professionals i empreses en temes legals relatius a les seves activitats de negoci i interessos personals que requereixen protecció jurídica. Alt grau de flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats i interessos del client. 

Coordinació amb altres professionals - àmbit fiscal-laboral – que assessoren al client.

+ i n f o :   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m

 

< \   i n i c i
< \   p r e s e n t a c i ó
/ >   n o s a l t r e s
+ i n f o
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
/ >   T o t s   e l s   d r e t s   r e s e r v a t s
g o o d s b y b d j
r e c o m a n a t