w w w . g o o d s b y b d j . c o m

S E C T O R   |   H O R E C A

 

 

1

Presència i difusió totalment gratuïta al nostre web www.goodsbybdj.com durant 1 any de forma ininterrompuda 

2

Mentoria i seguiment personalitzat del projecte guanyador durant 1 any per part de membres del nostre col·lectiu
 

3

Invitació com a convidats a la propera trobada anual per a poder presentar el teu projecte als seus membres i seguir avançant per fer-lo realitat
+ i n f o
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m

­­MMXVIII

MMXIX

MMXX

MMXXI

MMXXII

 

A m f i t r i ó

S r .   A l b e r t   C a n o

Image description

 

A m f i t r i o n a

S r a .   M i r e i a   B e s s ó 

Image description

 

A m f i t r i o n a

S r a .   M e r c è   C a p i l l a 

Image description

 

A m f i t r i ó

S r .   J o r d i   L l o r d

Image description

 

A m f i t r i o n a

S r a .  A d r i a n a   G u t i e r r e z

Image description
< \   i n i c i
/ >   e n s   c o n e i x e m ?
/ >   q u e   p o d e m   f e r   p e r   t u
+ i n f o
i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m
w w w . g o o d s b y b d j . c o m
/ >   T o t s   e l s   d r e t s   r e s e r v a t s
g o o d s b y b d j
r e c o m a n a t