r e c o m a n a t

L E S   M I L L O R S   P R O P O S T E S 

A m i l   é s   C u i n a

Av. del Regadiu, 08394 Sant Vicenç de Montalt, Barcelona
636 38 13 39

H o t e l   R e s t a u r a n t   l ' A l g a d i r   d e l   D e l t a

Ronda dels Pins, 27, 43549 Poble Nou, Tarragona
977 74 45 59

C u i m e d   -   C u i n a   M e d i t e r r à n i a

Barcelona 
93 200 00 94

C a n   C u l l e r e t e s

Carrer d'en Quintana, 5, 08002 Barcelona
933 17 30 22

H o t e l   R e s t a u r a n t   M o l í   d e   l ' E s c a l a

Camí Vell a les Corts, S/N, 17130, Girona
972 77 47 27

R e s t a u r a n t   Z a r a u t z

Carrer de l'Elisi, 13, 08014 Barcelona
933 25 28 13

Y u r b b a n   P a s s a g e   H o t e l   &   S p a

Carrer de Trafalgar, 26, 08010 Barcelona
938 82 89 77

L a   V i a n d a t e c a 

Carrer de Milà i Fontanals, 28, 08012 Barcelona
934 76 20 60

C l u b   d e   G o l f   S a n t   C u g a t 

Carrer de Villà, 79, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
936 74 39 08

S a l l e s   H o t e l   C a l a   d e l   P i   B e a c h   R e t r e a t

Av. del Cavall Bernat, 160, 17250 Platja d'Aro, Girona
972 82 84 29

M e n j a d o r   C a   l a   R o s a   |   C a t e r i n g   V e g a n   C h r i s t m a s 

Carrer de Mossèn Juliana, 23, 08027 Barcelona
651 42 52 92

B r u c   3 3   T a p a s

Carrer del Bruc, 33, 08010 Barcelona
931 65 16 16
Image description

L a   P i n e d a   d e   C a n   M a r l e t   |   C a s a   R u r a l

GIV-5521 km 6, 17404 Montseny
649 80 51 47

T h e   1 9 t h   h o l e   |   B u s i n e s s   L o u n g e   C l u b

Plaça Urquinaona, 6, planta 19, 08010 Barcelona
933 00 22 11

H o t e l   D u q u e s a   d e   C a r d o n a

Passeig de Colom, 12, 08002 Barcelona
932 68 90 90

C a n   M a r l e t

Carretera Breda a, Carrer de Riells, Km. 6, 08476 Riells i Viabrea, Barcelona
689 02 75 49

H o t e l   M i r a l l e s

Avinguda de la Generalitat, 19, 21, 43596 Horta de Sant Joan, Tarragona
977 43 55 55

C a n   F r a i   R e s t a u r a n t

Carrer de Sant Pere, 11, 08911 Badalona, Barcelona
619 54 47 64 - 93 384 07 18

R e s t a u r a n t   E l   P e i x e t   d e   C u b e l l e s

Passeig Marítim, 18, 08880 Cubelles, Barcelona
938 16 20 09

C o r e   R e s t a u r a c i ó

Plaça de Maragall, 4 - P, 08041 Barcelona

C a t e r i n g   L a   L l o c a

Catalunya en Miniatura, 08629 Torrelles de Llobregat, Barcelona
670 44 08 29

E L E P H A N T A   |   G i n   B a r   C o c t e l e r i a  B a r c e l o n a

Carrer del Torrent d'En Vidalet, 37, 08012 Barcelona
932 37 69 06

S a l l e s   H o t e l   M a s   T a p i o l a s   C o u n t r y   L o d g e

17246 Santa Cristina d'Aro, Girona
972 83 70 17

H o t e l   M a s   S o l à   * * * *

Carretera de Sils, Km 2, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona
972 84 08 48

C O N C E P T E   -   A r t e s à   d e   l a   c u i n a

Carrer de la Bruguera, 224, 08370 Calella, Barcelona
699 10 88 44

E l   p e s c a d i t o   d e   M a n d r i

Carrer de Mandri, 54, 08022 Barcelona
934 18 79 32

E N J O Y B C N   |   B e y o n d   A p a r t m e n t s

Plaça Urquinaona, Nº 6, planta 19, 08010 Barcelona
933 00 22 11

R e s t a u r a n t   M é s   d e   v i 

Carrer de Marià Aguiló, 123, 08005 Barcelona
722 36 62 22
w w w . g o o d s b y b d j . c o m  |  i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m