. . .   e t s   p r o v e ï d o r   i   n e c e s s i t e s   c l i e n t s   ?

. . .   e t s   u n   e s t a b l i m e n t   d e   r e s t a u r a c i ó   i   n e c e s s i t e s   p r o v e ï d o r ?

e s t e m   p e r   a j u d a r - t e   !!!

Com bé saps, el motiu principal del nostre col·lectiu, no és altra que la col·laboració i interacció entre tots els membres adscrits al nostre grup.

No és menys cert que en moments com l'actual, només junts serà possible.

Us imagineu que ens comprem entre nosaltres?

Us imagineu que els vostres proveïdors siguin les millors propostes per allò que esteu cercant?

Us imagineu que tots siguem GOODSBYBDJ ?

 

Ànims, ja queda menys ! 

Si ets proveïdor de serveis de restauració i busques donar sortida als teus productes d'una manera col·laborativa i que els teus clients deixin de ser-ho i es converteixin en "companys de viatge", et proposem que segueixis el formulari adjunt i puguis fer saber a la resta de membres adscrits: restauradors, hotelers, caterings, col·lectivitats, cuines centrals, escoles de cuina,... les teves millors propostes

Nosaltres les compartirem a travès del web www.goodsbybdj.com i farem un recull d'aquells proveïdors, productes i/o serveis que ofereixin condicions especials a la resta de membres adscrits.

w w w . g o o d s b y b d j . c o m   |   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m