M E S S E R   G a s e s   f o r   L i f e

C O D I  GBBDJ-001-20   |   C O N T A C T E : juan.pascual@messergroup.com

 • Venda de gel sec a preu únic amb caixa iso i ports inclossos. Per la 1a prova, mostres a cost 0.
 • Venda nitrógen líquid en lletera o deward amb pressió SENSE contracte!. Per la 1a prova, mostres a cost 0.
 • Venda i lloguer d'ampolles co2 exclusives gourmet per alimentació.
 • Preus exclusius en els 3 productes per membres adscrits a  Goodsbybdj

 

D E L   M A R   A   T U   C A S A

C O D I  GBBDJ-003-20   |   C O N T A C T E : toni.salas@tupescaderiaencasa.com

 • Assessorament de qualsevol producte que es necessiti per poder fer els teus escandalls. 
 • Per a tot el nostre producte fresc i congelat, 10% de descompte exclusiu membres adscrits a Goodsbybdj

 

A G U A   K M Z E R O 

C O D I  #KMZEROGOODS   |   C O N T A C T E : info@puigmon.com

 • Cada vegada que algú fa "refill" amb els nostres sistemes d'aigua, una cadena d'accions positives es posa en marxa.
 • Els amics de Goodsbybdj també son els nostres amics. Quan contactis amb nonsaltres no oblidis d'indicar el codi de referència. 
 • Condicions exclusives per a membres de Goodsbybdj 
Image description

 

L a   P i n e d a   d e   C a n   M a r l e t   |   C a s a   R u r a l

C O D I  GBBDJ-006-21   |   C O N T A C T E : josep@canmarlet.com
 
 • La Pineda de Can Marlet es troba al Montseny
 • Ofereix internet WiFi gratuïta, cuina totalment equipada i terrassa.El xalet té TV de pantalla plana i 4 dormitoris.
 • Lloret de Mar es troba a 30 km del xalet, mentre que Girona és a 34 km.
 • 10% de descompte exclusiu membres adscrits a Goodsbybdj

 

E N J O Y B C N   |   B e y o n d   A p a r t m e n t s

C O D I  GBBDJ-008-21   |   C O N T A C T E : mireia@enjoybcn.com

 • Lo que noshace únicosEXPERIENCIAS 100%PERSONALIZADAS
 • GRANDESAPARTAMENTOS - Ideales para familias y grupos, viajando juntos, pero con privacidad
 • UNAS VISTAS TOP - Terrazas con piscina para relajarse y disfrutar de las mejores vistas
 • DISEÑO CHIC BARCELONA - La esencia de la Barcelona más auténtica en cada apartamento
 • 10% de descompte al pis turístic, sobre la web.
 • Condicions exclusives per a membres de Goodsbybdj

 

Z A R A U T Z   R E S T A U R A N T 

C O D I  GBBDJ-010-21  |   C O N T A C T E : info@zarautzbcn.es
 
 • 10% de descompte si veniu a consumir al nostre establiment
 • Condicions exclusives per a membres de Goodsbybdj

 

P E C   |   P r o f e s s i o n a l   E q u i p m e n t   C o n s u l t i n g

C O D I  GBBDJ-012-21  |   C O N T A C T E : gg@pecprojects.com
 
 • Preus especials d´equipament d'hostaleria, forns de convecció-vapor, rentaplats, estanteries, equips de cocció multifunció, etc..
 • Condicions exclusives per a membres de Goodsbybdj
Image description

 

O S T R E S   i   C A V I A R   L O U I S

C O D I  GBBDJ-002-20   |   C O N T A C T E : info@ostraslouis.fr

 • Venda de caviar de primera qualitat. 
 • Ostres de marennes de primera qualitat rebudes en 24 hores 
 • 30% de descompte exclusiu membres adscrits a Goodsbybdj

 

H O S T A L J O B S   S e l e c c i ó ,  c o n s u l t o r i a   i   f o r m a c i ó

C O D I  GBBDJ-004-20   |   C O N T A C T E : info@hostaljobs.com

 • Selecció de personal d'hostaleria: -10%
 • Consultoria amb cuina amb Bruno Morant: -10%
 • Social Media: -20% (El primer any)
 • APP Hostaltime (Registre horari laboral): Quota alta GRATIS i -30% QUOTES (per sempre) i sense compromís de permanència.
 • Preus exclusius per membres adscrits a Goodsbybdj

 

E L E C T R O   P A R K I N G 

C O D I  GBBDJ-005-21   |   C O N T A C T E : electroparking@electroparking.es

 • Més de 30 anys d’experiència en el disseny, fabricació i automatització de portes. Empresa consolidada en el sector de les portes de garatge amb un clarsigne d’identitat, la qualitat.
 • Podem subministrar tot tipus de material de seguretat com fotocèl·lules, banda deseguretat activa ó passiva, i qualsevol altre element per tal d’instal·lar la porta d’acord al nou coditècnic d’edificació.
 • Especialistes en reparació i manteniment de portes automàtiques per a empreses i particulars. 
 • Condicions exclusives per a membres de Goodsbybdj 

 

A S A   B a r c e l o n a

C O D I  GBBDJ-007-21  |   C O N T A C T E : cristina@asabarcelona.es
 
 • Llicència Software Gestió Profesional en IOS Dual-Link TPV --> 2 Quotes i Formació avançada GRATUÏTA
 • Assessorament tecnològic
 • Mòdul Consultoria a la Carta un 15% de Descompte
 • Condicions exclusives per a membres de Goodsbybdj  

 

T h e   1 9 t h   h o l e   |   B u s i n e s s   L o u n g e   C l u b

C O D I  GBBDJ-009-21  |   C O N T A C T E : mireia@enjoybcn.com
 
 • Per tots els restauradors que vulguin utilizar els nostres espais per els seus grups (privats) 
 • 10% de descompte pel loguer de la sala i prioritat. 
 • Les nostres sales, ens les están llogant per fer: reunió - dinar - sobretaula / reunió.
 • Condicions exclusives per a membres de Goodsbybdj

 

C A T A L A N A   O C C I D E N T   A S S E G U R A N C E S 

C O D I  GBBDJ-011-21  |   C O N T A C T E : arturo.godo@agentes.catalanaoccindente.com
 
 • Assegurança en salut un 10% de descompte
 • Assegurança de vida un 10% de descompte
 • Assegurança en comerços, restaurants i bars un 15% de descompte
 • Assegurança de llar un 15% de descompte
 • Assegurança de accidents per autònoms 15% de descompte
 • Assegurança de Responsabilitat Civil 15% de descompte
 • Condicions exclusives per a membres de Goodsbybdj
w w w . g o o d s b y b d j . c o m   |   i n f o . b d j o b s @ g m a i l . c o m