Francesc Vendrell

Neix a Barcelona al 1975. Des de molt jove, ha estat vinculat a l’hostaleria. L’ any 1994 comença la seva carrera professional en el Sector de la pintura i decoració. Al 2008, quan decideix dedicar-se professionalment al’hostaleria i entra de ple, formant-se en tots el camps i assolir càrrecs de responsabilitat.

Va estudiar a l’escola Superior d`Hosteleria de Barcelona (ESHOB): professional de cuina i sala, a l’escola Bellart va formar-se en: Maitre, Sommelier i Barman, i a la Facultat de Turisme Sant Ignasi: Direcció de restaurants, i contínuament complementant els seus coneixements en altres formacions especialitzades dins de l’hostaleria. Al 2013 Responsable de serveis gastronòmics i empresarials a Fira Barcelona, l’any 2015 exerceix com a Coordinador d’esdeveniments empresarials i gastronòmics a l’Hotel Renaissance Barcelona Fira i l’ any 2017 com a Director de CAFE&TAPAS de LaRoca Village.

Al 2018 crea la marca KUCURUX (kucurux.cat) i al 2019, funda CUINATS VENDRELL. Cap de restauració del Complex Hoteler Mas Solà al 2020 i al 2021 dedicant-se a la gestió operativa de supermercats, participa en la creació del nou projecte per empreses de restauració 360º Gestió Operativa.

Jordi Ollé 

Neix a Barcelona al 1973. Al 1995 es gradua en els estudis de restauració per Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi endegant des de llavors un ampli recorregut per diferents establiments i especialitzant-se finalment en la gestió integral d'esdeveniments de catering.

Exerceix entre d'altres funcions com a director d'operacions i servei a diferents empreses de catering d'àmbit nacional i internacional. Al 2006 funda BDJ Events Group amb la finalitat de poder col·laborar en la formació i gestió diària d'establiments de restauració.

A partir de 2010 s'orienta a la docència, participant entre d'altres projectes a la Facultat de Turisme Sant Ignasi com a docent als cursos de direcció d'establiments de restauració.

Tanmateix, des de llavors i fins a la data, forma part de l'equip docent de Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi on des de 2015 ocupa diferents càrrecs directius.

El maig de 2014 crea i lidera GOODSBYBDJ i al 2021 posa en marxa el nou projecte 360º Gestió Operativa orientada a empreses de restauració.

w w w . g o o d s b y b d j . c o m / 3 6 0
d p t .   C o m e r c i a l   |   b e n v i n g u t s . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
s u p o r t   t è c n i c   |   s u p o r t . t e c n i c . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
Image description