p r o v a ' n s   g r a t u ï t a m e n t

Posem a la teva disposició tot un seguit d'aplicatius i d'altres sol·lucions de suport que de ben segur poden millorar la tasca administrativa diària del teu establiment. Si estàs interessat en poder disposar d'una prova gratuïta, només cal que complimentis el formulari adjunt i et farem arribar les credencials per que hi puguis accedir.

Aquestes aplicacions en format prova, tenen una durada de 15 dies des del moment de la seva activació. Un cop superat aquest periode, es bloquejarà automàticament, reservant la informació introduïda i donant la possibil·litat d'adquirir la versió lliure i continuar treballant com des del primer dia.

Pots consultar les característiques i condicions dels productes, seguint els enllaços que trobaràs a continuació: pack's d'èxit i productes amb valor afegit.

d e m a n a   a r a   l a   t e v a   d e m o   d e l s   s e g ü e n t s   a p l i c a t i u s   d i s p o n i b l e s

w w w . g o o d s b y b d j . c o m / 3 6 0
d p t .   C o m e r c i a l   |   b e n v i n g u t s . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
s u p o r t   t è c n i c   |   s u p o r t . t e c n i c . 3 6 0 @ g m a i l . c o m
Image description